Ochrana súkromia a spracovanie osobných údajov

Na našej stránke robíme všetko preto, aby ste sa cítili bezpečne. Preto máme celý web zabezpečený šifrovaným spojením SSL certifikátom, pričom nemôže dôjsť ku strate alebo odcudzeniu súkromných údajov a ďaľšie informácie o tom, ako chránime vaše súkromie, aké údaje od Vás získavame, ako ich používame a s kým ich zdieľame si môžete prečítať nižšie.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 13 nariadenia europského parlamentu 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov je náš eshop rozšírený o ďaľšie funkcionality a sú na našej stránke pre všetkých užívateľov (registrovaných a neregistrovaných) prístupné nové nástroje (GDPR):

pre registrovaných užívateľov
na hlavnej stránke užívateľského účtu
pre neregistrovaných užívateľov, alebo tých, ktorí si vytvorili objednávku bez registrácie sú dostupné nástroje GDPR z hlavného menu, alebo linka na nástroje GDPR je uvedená v tele emailovej správy o vytvorení objednávky.

Cez nástroje GDPR na našej stránke môžete požiadať a máte možnosti:

Právo na prístup k osobným údajom - môžete požiadať o prístup k prehľadu vašich osobných údajov kliknutím na odkaz, kde zadáte pre potvrdenie emailovú adresu na ktorú ste vytvorili objednávku.
Právo vymazanie osobných údajov - (pre neregistrovaných zákazníkov, ktorí v minulosti si vytvorili objednávku) a zrušenie užívateľského účtu (pre registrovaných užívateľov) - Môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sme uložili, kliknutím na odkaz v nástrojoch menu GDPR.
Právo byť anonymný - Môžete požiadať o anonymizáciu vašich osobných údajov, ktoré sme v minulosti uložili.
Právo na opravu alebo zmenu osobných údajov - Osobné údaje môžete kedykoľvek aktualizovať cez nástroje v menu GDPR.
Právo na prenos alebo stiahnutie Vašich osobných údajov - Môžete požiadať o stiahnutie údajov vo vašom účte vo formáte CSV pomocou odkazov uvedených v menu GDPR.
Ďalej môžete cez nástroje v menu GDPR požiadať a máte Právo na obmedzenie spracovania a Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním a profilovaním kde môžete požiadať o aktualizáciu automatického rozhodovania.

Kto je prevádzkovateľ a kde nás môžete kontaktovať:

Prevádzkovateľ internetového eshopu www.svadobnedarceky.eu a spracovávateľ Vašich osobných údajov je:
Denisa Mezeiová - Keramika Ika
Štiavnická cesta 117/41
93505 Pukanec
IČO: 44197543
DIČ: 1049412287
Tel.: +421 905 260 513

ESHOP - Svadobné darčeky pre hostí na adrese www.svadobnedarceky.eu je podľa § 36 ods. 1 zákona č. 122/2013 registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorému bolo pridelené registračné číslo: 201415981.

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov je Denisa Mezeiová. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť Vaše práva, môžete ma kontaktovať na adrese info@svadobnedarceky.eu alebo písomne na uvedenej adrese firmy.

Aké osobné údaje zbierame:

Zoznam spracúvaných osobných údajov ktoré získavame pomocou formulára v procese objednávky neregistrovaných zákazníkov alebo pri vytvorení užívateľského účtu:
- Meno a priezvisko
- Fakturačná adresa - za účelom vystavenia daňového dokladu - faktúry
- Adresa doručenia - za účelom doručenia objednaného tovaru
- Emailová adresa - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, prijatia platby a na komunikáciu so zákazníkom.
- Telefónne číslo príjemcu - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.

Účel spracúvania osobných údajov:

• Vystavenie daňového dokladu - faktúry,
• Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
• Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom
elektronickej pošty.
• Evidencia zákazníckych objednávok pre potreby ich vybavenia riešenie prípadných reklamácií.

Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté pre účely potrebného na doručenie tovaru:

• Kuriérska, prepravná spoločnosť DPD: Direct Parcel Distribution SK s.r.o.,
Technická 7, 821 04 Bratislava. IČO: 35834498
-Rozsah poskytovaných údajov : Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia a telefónne číslo príjemcu

• Účtovná kancelária: JM credit s.r.o.,
len za účelom spracovania jednoduchého účtovníctva potrebného pre vydanie daňového priznania:
Mlynská 2 (bývalá mototechna oproti súdu), Levice 934 01, IČO: 36848549
-Rozsah poskytovaných údajov: faktúry v papierovej forme kde je uvedená: fakturačná adresa, názov tovaru, počet ks, celková cena.

Ako vaše údaje chránime

Chceme Vás uistiť, že Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné alebo technické opatrenia tak, aby sme Vaše osobné údaje čo najlepšie ochránili. Všetky uložené osobné údaje sú uchovávané v chránenej databáze na zabezpečenom serveri, do ktorého má prístup iba jedna poverená osoba.

Ako dlho údaje uchovávame

Spravidla všetky uložené osobné údaje uchovávame tri roky odo dňa ich uloženia na serveri.

Podávanie sťažností

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme samozrejme veľmi radi, ak najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a napraviť.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť Vaše práva, môžete ma kontaktovať na adrese info@svadobnedarceky.eu alebo písomne na uvedenej adrese firmy.