Ochrana osobných údajov

ESHOP - Svadobné darčeky pre hostí na adrese www.svadobnedarceky.eu je podľa § 36 ods. 1 zákona č. 122/2013 registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorému bolo pridelené registračné číslo: 201415981.

Tieto informácie na tejto podstránke majú len doplnkový charakter, pre celé znenie zákonov a neskoršieho doplnenia o ochrane spotrebiteľa a ochrane osobných údajov ako aj ostatné dôležité informácie si prosím preštudujte podstránku *obchodné podmienky*.

  • K Vašim osobným údajom pristupujem profesionálne a zodpovedne.
  • Som poučený a podľa zákona o ochrane os. údajov mám vypracované smernice o spracovávaní osobných údajov, ktoré dodržujem.
  • Získavam od Vás iba také údaje, ktoré potrebujem výhradne na účel spracovania Vašej objednávky.
  • Všetky osobné údaje sú uložené na chránenom serveri a v zabezpečenej databáze.
  • Nikdy Vaše osobné údaje neposkytujem tretím stranám (okrem kuriérskej spoločnosti DPD za účelom doručenia Vašej objednávky.
  • Nikdy neposielam zákazníkom reklamné alebo podobné nevyžiadané emaily na adresu uvedenú v objednávke.

V e-shope nie je možnosť registrácie a osobné údaje získavam len pomocou registračného formulára, umiestneného na tejto stránke www.svadobnedarceky.eu

Prevádzkovateľ internetového eshopu www.svadobnedarceky.eu:
Milan Mezei - Keramika Ika
Štiavnická cesta 117/41
93505 Pukanec
IČO: 40 312 372
DIČ: 1046956790
Tel.: +421 905 260 513

Zoznam spracúvaných osobných údajov ktoré získavam pomocou formulára v procese objednávky:
   - Meno a priezvisko
   - Fakturačná adresa - za účelom vystavenia daňového dokladu - faktúry
   - Adresa doručenia - za účelom doručenia objednaného tovaru
   - Emailová adresa - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, prijatia platby a na komunikáciu so zákazníkom.
   - Telefónne číslo príjemcu - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.

Účel spracúvania osobných údajov:
 • Vystavenie daňového dokladu - faktúry,
 • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
 • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom
elektronickej pošty.
 • Evidencia zákazníckych objednávok pre potreby ich vybavenia riešenie prípadných reklamácií.

Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté pre účely potrebného na doručenie tovaru:
 • Partnerská kuriérska spoločnosť: Direct Parcel Distribution SK s.r.o.,
   Technická 7, 821 04 Bratislava.  IČO: 35834498
-Rozsah poskytovaných údajov : Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia a telefónne číslo príjemcu

 • Účtovná kancelária: JM credit s.r.o.,
len za účelom spracovania jednoduchého účtovníctva potrebného pre vydanie daňového priznania:
Mlynská 2 (bývalá mototechna oproti súdu), Levice 934 01, IČO: 36848549
-Rozsah poskytovaných údajov: faktúry v papierovej forme kde je uvedená: fakturačná adresa, názov tovaru, počet ks, celková cena.

Práva a povinnosti dotknutej osoby
 • Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
  • Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na stránke.
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa
   vyžadovať:

   - Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
   - Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
   - Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
   - Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
      spracúvania.
   - Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas
     zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
   - Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať na základe písomného súhlasu.
   - Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Každý zákazník je oboznámený a potvrdením tlačítka *odoslať objednávku* súhlasí s obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov za účelom vytvorenia a doručenia objednávky v e-shope.

 

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. elektronickou poštou
na adrese ika@ika.sk, písomne alebo osobne na adrese sídla firmy.