O nás

  • Veľmi ma teší, že Vás zaujala naša tvorba, ktorej sme sa s manželkou Denisou začali venovať profesionálne od roku 2001. milan mezei
  • Všetkému prechádzalo štúdium v obore umelecký keramik na keramickej škole v Pezinku a prax získaná v Majolike v Modre pod vedením majstra Slávika, následne niekoľko ročná prax v keramických dieľňach môjho otca.
  • Štúdium som úspešne ukončil v roku 1993, ako umelecký keramik.
  • Samozrejme nemožno opomenúť mojich rodičov: otca Milana Mezeia st. a mamku Naděždu Mezeiovú, ktorí celý svoj život zasvätili výrobe keramiky a pôsobili v mnohých výrobných dielňach v Čechách aj na Slovensku, kde otec pôsobil, ako technológ a vedúci a mamka ako maliarka,
    ktorá ozdobovala keramiku viacerými technikami.
  • V časti rodinného domu som si zriadil spolu s manželkou Denisou v roku 2001 malý ateliér v ktorom pokračujeme v rodinnej tradícií.
  • Naša tvorba nie je sériová. Všetky výrobky sú originálne a ručne vyrobené na hrnčiarskom kruhu, lisované alebo odlievané do sádrových foriem. Prioritou je pre nás kvalita konečných výrobkov, nie kvantita.
  • Výrobný proces je zdĺhavý a náročný, preto oceňujeme trpezlivosť, pochopenie a ochotu našich zákazníkov počkať.