Certifikáty o zdravotnej nezávadnosti výrobkov

Na všetky úžitkové výrobky, ktoré prichádzajú do styku s potravinami máme vydané certifikáty o zdravotnej nezávadnosti Štátnym technickým ústavom v Piešťanoch: č. 00026/104/2/2008.
Platnosť certifikátov si môžete overiť na stránke www.certifikaty.sk

certifikat1.jpgcertifikat2.jpg